SUAVINEX Polska (www.sklep.suavinex.pl) jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) oferującym produkty dla dzieci m.in. butelki, smoczki oraz akcesoria do karmienia. Wszelkie akcesoria dla najmłodszych produkowane są przez Suavinex od 35 lat na terenie Hiszpanii oraz Słowacji oraz posiadają niezbędne certyfikaty oraz akredytacje.

Właścicielem Sklepu TRADING GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jana Sobieskiego 1/2, 31-136 Kraków, KRS: 0000783175, NIP: 6762565241 (dalej „Właściciel Sklepu”).
Adres e-mail: living@suavinex.com.pl Telefon: 660 438 208

Do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu konieczne jest, by osoba, która składa zamówienie (dalej „Klient“), zaakceptowała niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące Klientowi uprawnienia oraz tryb składania przez Klientów reklamacji.
2. Informacje o towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie: (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej: (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Microsoft Edge, (d) Opera lub (e) Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz względem najnowszej; (ii) dostępu do sieci Internet; (iii) aktywnego konta e-mail.
4. Zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Takie wpisy będą usuwane przez właściciela Sklepu bez uprzedniej notyfikacji.

DANE OSOBOWE
5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.
6. W momencie gdy Klient podaje w Sklepie swoje dane osobowe w związku ze składaniem zamówienia (rejestracja konta lub składanie zamówienia bez rejestracji), odpowiednia informacja zgodna z art. 13 RODO jest mu dostarczana w formie polityki prywatności.
7. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów w pozostałych celach (np. marketingowych), jak i wszelkich innych informacji o Klientach (np. pochodzących z plików cookies), również określone zostały w polityce prywatności.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
8. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach: (i) bez rejestracji; (ii) z założeniem konta w Sklepie. W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rodzaju, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).
9. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie Klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.
10. Jeśli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez Klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Po zalogowaniu do Konta, Klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza swoimi danymi osobowymi.
11. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania Konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację poprzez formularz pod adresem: living@suavinex.com.pl
12. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zakupu Towarów zgodnie opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
13. Umowa sprzedaży (przyjęcie oferty Klienta z konkretną ceną) zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy, jak również za nieterminową realizację przez firmy kurierskie lub operatora pocztowego.
15. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile prezentowany towar jest dostępny w Sklepie.
16. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
17. Zmiany w złożonym zamówieniu lub jego anulowania Klient może dokonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu modyfikacji lub anulacji zamówienia ze Sklepem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub e-mail), aż do momentu wysłania Towarów.

CENY I METODY PŁATNOŚCI
18. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno w koszyku Sklepu.
19. Przesyłka GRATIS przysługuje zamówieniom po przekroczeniu kwoty wskazanej w nagłówku Strony Internetowej.
20. Płatności w Sklepie obsługiwane są przez agenta rozliczeniowego Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, BLIK, płatność kartą oraz inne udostępniane przez agenta rozliczeniowego zgodnie z jego regulaminem.

DOSTAWA TOWARÓW
21. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru Klienta: (i) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; (ii) albo do paczkomatów InPost. Koszt każdej opcji dostawy podawany jest każdorazowo w koszyku.
22. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub do wybranego paczkomatu.
23. Towary wysyłane są przez Właściciela Sklepu zazwyczaj następnego dnia roboczego, a maksymalnie do dwóch dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia.
24. Rzeczywisty termin dostawy Towarów zależny jest od firmy kurierskiej (DPD, InPost) oraz od jej obciążenia przesyłkami w danym okresie.
25. Właściciel Sklepu standardowo obsługuje zamówienia jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa jedynie po indywidualnym uzgodnieniu kosztów.

ZWROTY TOWARÓW
26. Klient będący:
(i) konsumentem lub
(ii) przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny.
27. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał w terminie 14 dni od odebrania Towaru, oświadczenie w tym temacie:
(i) w formie elektronicznej na adres living@suavinex.com.pl lub
(ii) w formie pisemnej na adres: TRADING GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jana Sobieskiego 1/2, 31-136 Kraków
28. Dla oświadczenia wystarczające będzie przesłanie w dowolnej – dostatecznie jednoznacznej i precyzyjnej formie - informacji, które produkty Klient chce zwrócić.
29. Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
30. Następnie w terminie kolejnych 14 dni Klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy wskazany w punkcie 26 Regulaminu.
31. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz Klienta zwrotu:
(i) ceny Towaru;
(ii) kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do Klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanej w Sklepie.
32. Właściciel Sklepu może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej Klient dostarczy Właścicielowi Sklepu dowód odesłania rzeczy.
33. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
34. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE
35. Właściciel Sklepu odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych w/w przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
36. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy wskazane na wstępie Regulaminu. Wraz z reklamacją pisemną Klient powinien przesłać wadliwy Towar w celu dokonania jego oględzin. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej, w razie wątpliwości Właściciel Sklepu może wymagać od osoby składającej reklamację, aby dostarczyła wadliwy Towar pod w/w adres pocztowy.
37. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionych artykułów w stosunku do oferowanych w na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z odmiennych ustawień parametrów monitora Klienta.
38. Właściciel Sklepu rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i/lub Towaru do oględzin.
39. Klient będący konsumentem w Unii Europejskiej może także skorzystać z pozasądowego, internetowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution). Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: europa.eu/consumers/odr.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
40. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
41. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.
42. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 21.10. 2021 r.

close

Lista życzeń