Zwrot

Od momentu otrzymania towaru, Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy (bez podania przyczyny). Jeśli się na to zdecyduje, w wymienionym wyżej terminie powinien wysłać do nas pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z jasnym określeniem, które towary zamierza zwrócić. Może zrobić to na dwa sposoby:

  1. w formie elektronicznej na adres: living@suavinex.com.pl
  2. w formie pisemnej na adres: TRADING GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jana Sobieskiego 1/2, 31-136 Kraków

W następnym kroku Klient otrzyma od nas w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Wówczas ma kolejnych 14 dni na odesłanie zwracanych towarów (na własny koszt) na adres pocztowy wskazany w punkcie 26 Regulaminu Sklepu.

Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz Klienta zwrotu:

  • ceny Towaru;
  • kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do Klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanej w Sklepie.

Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Reklamacja

Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy wskazane na wstępie Regulaminu Sklepu. Wraz z reklamacją pisemną Klient powinien przesłać wadliwy towar w celu dokonania jego oględzin. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej, w razie wątpliwości Właściciel Sklepu może wymagać od osoby składającej reklamację, aby dostarczyła wadliwy towar pod w/w adres pocztowy.

Właściciel Sklepu rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i/lub Towaru do oględzin.

ZŁÓŻ REKLAMACJE

 

close

Lista życzeń